Giới thiệu

Bạn có muốn đưa sản phẩm ra thị trường nhanh nhất, với giá bán cạnh tranh nhất, và vẫn đảm bảo lợi nhuận?

Bạn có muốn quản trị hệ thống cung ứng của mình một cách minh bạch và hiệu quả?

Bạn có muốn gia tăng niềm tin và sự hợp tác trong công việc?

Quản trị nguồn cung ứng không chỉ gói gọn trong chức năng của bộ phận Mua Hàng (Purchasing), nhưng là sự kết hợp của toàn hệ thống quản trị doanh nghiệp. Một Purchasing Manager đẳng cấp thế giới ngoài việc quản lý chức năng riêng, chỉ hướng về nội bộ phòng ban hoặc lợi ích một công ty, còn được yêu cầu hướng đến việc tối ưu hóa toàn chuỗi cung ứng. Thuật ngữ “world class” còn hàm ý về hoạt động kinh doanh quốc tế, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng tìm kiếm nguồn cung ứng và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

WSM ảnh hưởng đến công ty như thế nào?

Xét theo khía cạnh doanh nghiệp, Doanh thu (Sales) và Chi phí (Cost) là nhân tố chính tác động lên Lợi nhuận (Profit) và xa hơn là Giá trị doanh nghiệp (Firm’s Value). WSM thoạt nhìn có vẻ chỉ liên quan đến Chi phí vì là hệ thống quy trình quản lý chuỗi cung ứng, tuy nhiên, tác động về mặt Doanh thu của hệ thống này cũng rất rõ ràng.

Về mặt chi phí

WSM kiểm soát chi phí mua hàng; chi phí xử lý/ chế biến; chi phí cho việc kiểm soát chất lượng; chi phí rủi ro; chi phí xoay vòng thời gian sản xuất – càng rút ngắn thời gian sản xuất thì chi phí càng giảm, và các loại chi phí vận hành khác.

Về mặt doanh thu

WSM giúp tăng doanh thu thông qua việc nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường, tăng tốc độ phản ánh nhu cầu thị trường để kịp thay đổi sản phẩm và quy trình sản xuất, cải tiến chất lượng từ nguồn cung nguyên liệu – đầu vào tốt, cho ra sản phẩm tốt và ít lỗi, linh hoạt về giá bán, nếu tiên đoán và kiểm soát được giá mua vào.

Về mặt công nghệ

WSM thúc đẩy sự cải tiến công nghệ thông qua triết lý cải tiến liên tục, tăng cường trao đổi thông tin, khai thác dữ liệu lớn, và tận dụng công nghệ của các liên minh đối tác làm đòn bẩy.

 

Sứ mệnh của chúng tôi

Từ năm 2007, chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu về khả năng kết nối và cung ứng dịch vụ giữa những thành phần kinh tế quan trọng và phổ biến, như chuỗi cung ứng logistics, nguồn cung thực phẩm trong ngành nhà hàng – khách sạn, hay đi sâu vào quy trình sản xuất nông nghiệp và cung ứng cho thị trường tiêu thụ. Chúng tôi nhận ra khoảng cách lớn về nhiều mặt giữa nhà sản xuất, đơn vị trung gian, nhà vận chuyển và người mua hàng cuối cùng. Một đặc điểm quan trọng là cách vận hành và quản lý thông tin còn thủ công.

Vào năm 2015, chúng tôi đã tiếp cận phương pháp WSM, đã triển khai trong ngành cung cấp suất ăn công nghiệp, và thấy rằng đây có thể trở thành hình mẫu để khắc phục những hạn chế trong chuỗi liên kết giá trị. Điểm tích cực là các doanh nghiệp sẵn sàng thay đổi thói quen và tận dụng rất tốt các cơ hội phát triển. Những điều này tạo ra sứ mệnh và giúp chúng tôi khẳng định giá trị của mình.